Welkom bij Plaatselijk Belang Balk Vooruit

Op deze website vind je informatie over Balk en word je op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen het dorp.

Het jonge, positieve bestuur van Plaatselijk Belang Balk Vooruit zet zich in voor Balk op de volgende manieren:

 • Belangen behartigen van Balksters
 • Promotie Balk
 • Behoud cultuur, historie en identiteit van Balk
 • Bevorderen toerisme
 • Beheren en besteden kernbudget
 • Gesprekspartner gemeente De Fryske Marren
 • Meedenken over zorg, welzijn en wonen

Jimme ek?

Heb je nog leuke ideeën voor Balk of wil je met ons meedenken, laat het ons dan weten. Je kunt ons ook steunen door lid te worden van plaatselijk belang Balk Vooruit. Een lidmaatschap kost €5,00 per jaar. Meer informatie via info@balkvooruit.nl


Nieuws uit Balk

Nieuw bord met openingstijden Ossebrug

Tegen de muur bij de Ossebrug (de voetgangersbrug) is het nieuwe, door Balk Vooruit gesponsorde […]

Warmtenet Balk

Voor het project Warmtenet Balk heeft de werkgroep een plan van aanpak opgesteld. Het college […]

Geboortebomen terug in Balk

Sinds 2019 worden er in Balk weer geboortebomen uitgereikt aan de ouders van pasgeborenen. Binnen […]

Gebruik oude raadhuis in Balk

Plaatselijk Belang heeft in 2018 met het gemeentebestuur afspraken gemaakt over het incidenteel gebruik van […]

Vrijwillige brugwachters gezocht in Balk

De WHI en Plaatselijke Belang Balk Vooruit zoeken nog steeds enthousiaste vrijwilligers die de bruggen […]

See all our news

Vacatures

Bestuursleden en ondersteuning:
Bent u begaan met het “wel en wee” van Balk en de Balksters? Meldt u zich dan aan als kandidaat bestuurslid. Meer informatie via info@balkvooruit.nl

Wilt u graag wat doen voor “Balk Vooruit”, maar niet deel uitmaken van het dagelijks bestuur, dan bent u uiteraard ook van harte welkom.


Buurtpreventie Balk

Sinds maart 2016 is er een buurtpreventie whatsapp in Balk actief. Inwoners van Balk die zich willen aanmelden kunnen dat doen door het sturen van een mail naar buurtpreventiebalk@outlook.com.

Vermeld daarbij uw adres, geboortedatum en mobielnummer. U ontvangt na goedkeuring een bevestigingsmail met daarin de regels van de buurtpreventie WhatsApp. U kunt één mobielnummer per adres opgeven. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Tevens een overzicht van noodnummers en hoe ze gebruikt dienen te worden.

 • Ziet u verdachte situaties, is er overlast, worden er zaken vernield, heeft er een ongeval plaats gevonden, is er direct hulp nodig?
  Bel: 112
 • Is er geen spoed bij, maar wel politie nodig?
  Bel: 0900-8844
 • Anoniem een melding doen van verdachte, maar niet spoedeisende situaties?
  Bel: 0800-7000Bij twijfel bel 112. U wordt te allen tijde geholpen. Medewerkers van de meldkamer zorgen ervoor dat uw melding juist wordt afgehandeld, ook al is het geen spoed melding.

Aanmelden voor burgernet kan op: https://www.burgernet.nl/aanmelden