De gemeente stelt voor de openingstijden van het servicepunt in Balk (en Lemmer) te halveren en daarmee per jaar €56.000 te besparen.

Resultaten Historie

Sinds maart 2016 is er een buurtpreventie whatsapp in Balk actief. Inwoners van Balk die zich willen aanmelden kunnen dat doen door het sturen van een mail naar buurtpreventiebalk@outlook.com.

Vermeld daarbij uw adres, geboortedatum en mobielnummer. U ontvangt na goedkeuring een bevestigingsmail met daarin de regels van de buurtpreventie WhatsApp. U kunt één mobielnummer per adres opgeven. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Tevens een overzicht van noodnummers en hoe ze gebruikt dienen te worden.

• Ziet u verdachte situaties, is er overlast, worden er zaken vernield, heeft er een ongeval plaats gevonden, is er direct hulp nodig?
Bel: 112

• Is er geen spoed bij, maar wel politie nodig?
Bel: 0900-8844

• Anoniem een melding doen van verdachte, maar niet spoedeisende situaties?
Bel: 0800-7000

Bij twijfel bel 112. U wordt te allen tijde geholpen. Medewerkers van de meldkamer zorgen ervoor dat uw melding juist wordt afgehandeld, ook al is het geen spoed melding.

Aanmelden voor burgernet kan op:
https://www.burgernet.nl/aanmelden