Balk onderdeel Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2016

Op 2 juni 2016 was er de landelijke conferentie bevolkingsdaling in Fryslân, georganiseerd door Provincie Fryslân in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Tijdens het middagdeel van de conferentie gingen er diverse bussen vanuit Heerenveen Friesland in om excursies aan te bieden van aansprekende voorbeelden in de verschillende regio’s.

Voor de regio Zuidwest Fryslân kwam het onderzoek in Balk naar de functies en leegstand van verschillende panden dat Balk Vooruit heeft laten uitvoeren aanbod.

Onlangs is dit onderzoek aangeboden aan Sander de Rouwe en De Fryske Marren.

Het onderzoek raakt het thema bevolkingsdaling omdat veel dorpen en steden te kampen hebben naar een veranderende vraag aan voorzieningen en detailhandel.

Plaatselijk Belang Balk Vooruit mocht een groep van 50 personen een presentatie geven met rondleiding door Balk om een indruk geven hoe de krimp/bevolkinsdaling hier wordt aangepakt.

Een compleet verslag van deze dag is terug te lezen op:http://kknn.vanmeernaarbeter.nl

Geef een antwoord