Balk Vooruit in gesprek met minister over Lelystad

Op maandag 5 januari 2018 was Balk Vooruit in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen. Tijdens dat gesprek werd er gevraagd naar de mening over de volgende stappen voor de opening van Lelystad Airport als nieuwe vakantieluchthaven. Zij wou zich met dit gesprek een goed beeld vormen van alle belangen voordat zij tot een afgewogen en zorgvuldig besluit kon komen. Ze heeft de Tweede Kamer toegezegd om in februari 2018 haar beleidsvoornemen bekend te maken. Het gaat daarbij om de aansluitroutes voor de eerste jaren, de gevolgen van de actualisatie van de MER Lelystad Airport en de daaruit volgende stappen richting opening.

Balk Vooruit heeft aangegeven niet tegen de uitbreiding van Lelystad te zijn. Er komen extra banen vrij en het reizen per vliegtuig zal toegankelijker zijn. De geplande uitbreiding staat dan ook niet ter discussie. Echter de manier waarop het wordt uitgevoerd is zeer discutabel, zo is Friesland pas in 2017 betrokken bij overleggen, terwijl in 2014 al informatieavonden zijn gehouden in andere provincies. Er zijn nauwelijks verslagen terug te vinden van bijeenkomsten, terwijl juist openheid en transparantie geboden is. Tevens had de overheid in 2009, toen er over de uitbreiding van Lelystad gesproken werd, het luchtruim al kunnen laten herinrichten zodat het onnodige laagvliegen op 1800 meter boven Friese natuurgebieden voorkomen kon worden. Er is aangegeven door Balk Vooruit de opening uit te stellen tot dat de herinrichting van het luchtruim is geregeld. Dat levert wel enige vertraging op, maar hiermee wordt het signaal uit de samenleving serieus genomen en elke twijfel over mogelijke overlast voorkomen.

 

Geef een antwoord