Balksters hebben gestemd

Balk 08-12-2017

Plaatselijk Belang Balk Vooruit heeft samen met gemeente De Fryske Marren een onderzoek laten doen naar de mogelijke toekomstscenario’s voor het dorp. Hierbij gaat het over de sociaal culturele voorzieningen, de sport en het onderwijs. Deze scenario’s zijn de afgelopen weken voorgelegd aan het dorp en het dorp heeft kunnen stemmen.

Twee voorkeursscenario’s
Er zijn twee scenario’s die de meeste stemmen krijgen, namelijk:

  • het scenario waarbij alles nieuw wordt gebouwd op twee plekken (kindcentrum bij de Bolster, en een sportcultuurcentrum op en bij het Haskeplein);
  • het scenario waarbij de bestaande voorzieningen worden gerenoveerd.

Argumenten voor keuzes
Op het stemformulier is gevraagd naar de argumenten voor de keuze.

Voor het nieuwbouw scenario wordt door de stemmers vooral genoemd dat dit voor de lange termijn het meest toekomstbestendig en energiezuinig is. En dat het een kans biedt om alle voorzieningen voor kinderen bij elkaar te brengen.

Bij het renovatiescenario wordt vooral aangevoerd dat het goedkoper is en dat de gebouwen en locaties goed genoeg zijn.

De resultaten per scenario
Op de inloopavond is intensief gesproken over de verschillende scenario’s en zijn veel argumenten benoemd. In totaal zijn er 166 stemmen uitgebracht. Plaatselijk Belang merkt dat het onderwerp in het dorp is gaan leven en dat er over verder wordt gepraat. Onderstaand de uitgebrachte stemmen per scenario:

 

Scenario Aantal stemmen
1a: alles nieuw en samen 21
1b: alles nieuw op twee plekken 48
2a: nieuw kindcultuurcentrum, sport huidige locatie 18
2b: deels nieuw kindcultuurcentrum; sport huidige locatie 12
3a: alles renovatie 47
3b: huidige gebouwen + nieuwbouw Treemter 15
Overig (bijv. stemmen uitgebracht op meerdere scenario’s) 5
totaal 166

 

Interpretatie van de uitslag

Ook blijkt uit de stemming het volgende:

  • het scenario met alles nieuw op 2 plekken heeft de meeste stemmen
  • 60-70% kiest voor een scenario met daarin een vorm van nieuwbouw voor één of meerdere voorzieningen;
  • 55% van de stemmers kiest voor een scenario waarbij de sporthal op zijn huidige plek blijft;
  • Er is niet veel draagvlak voor het scenario waarbij alles met nieuwbouw bij elkaar komt op één plek (13%).

Geef een antwoord