Betrokkenheid bij komst AZC Balk

Op 19 maart 2015 is in de vroege ochtend het bestuur van Plaatselijk Belang Balk Vooruit telefonisch door burgemeester Aalberts op de hoogste gesteld over de komst van het AZC naar locatie Landlust in Balk. Diezelfde dag zijn afgevaardigden van Balk Vooruit langs geweest in Joure om persoonlijk alle informatie te krijgen. Hoewel er begrip is dat deze keuze voor de direct aanwonenden als een overval voelt, is er de overtuiging dat een AZC op deze locatie niet is tegen te houden. Bovendien onderschrijft Balk Vooruit het maatschappelijk belang om ontheemden een veilige plek te geven. Daarom is er het standpunt ingenomen dat het beter is om mee te denken over de randvoorwaarden waaronder het centrum gerealiseerd wordt dan energie te steken in het zoeken naar alternatieve locaties of in te zetten op kleinere aantallen vluchtelingen.

Daarom blijft Balk Vooruit in overleg met het gemeentebestuur en het COA om de uitwerking van de plannen kritisch te kunnen volgen. Balk Vooruit heeft tevens zijn betrokkenheid getoond door deel te nemen aan de klankbordwerkgroep. Door deel te nemen aan de werkgroep heeft Balk Vooruit getracht het hele traject vanaf dag één te monitoren en mee te denken over de komst van het AZC. Er wordt kritisch gekeken naar de uitvoering en het nakomen van de afspraken.

Geef een antwoord