Bijdrage audiotour Balk Boterdorp (Bûtertoer)

Engelien Bouma van het ‘t Bûterhûs in Balk, zet Balk als boterdorp op de kaart met een audiotour. De audiotour wordt uitgewerkt binnen de werkgroep “dorpen en gehuchten”, onderdeel van Stichting Histoarysk Wurkferban Gaasterlan. Plaatselijk belang Balk Vooruit heeft dit project begin 2018 financieel ondersteunt.

Er wordt gewerkt aan een eigentijdse audiotour waarin de historisch locaties en gebouwen die te maken hebben (gehad) met de boterhandel een hoofdrol spelen. Het wordt een interessante route langs de Luts met een duur van ongeveer een uur, met boter als rode draad: verhalen, geluiden, beelden, kortom een levendige app. De lancering van de app is tijdens de Open Monumentendag (2e zaterdag in september 2018 ) en is daarna gratis te downloaden.

De financiering is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Iepen Meanskip Fûns, stichting Bas Backer, Plaatselijk Belang Balk Vooruit, kernenbudget de Fryske Marren en KNHM (Kern met Pit).

Geef een antwoord