Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk. Met name het gebied rondom het Haskeplein en het Treemterplein verdient daarbij onze aandacht. We willen verdere verpaupering en leegstand in dat gebied voorkomen.

In de visie die februari 2017 gepubliceerd is van Plaatselijk Belang Balk Vooruit op het centrum van Balk staan drie uitgangspunten centraal:

  • Winkels concentreren in de Van Swinderenstraat.
  • Maatschappelijke functies rondom het Haskeplein.
  • Verbetering van de openbare ruimte.

De komende tijd wil De Fryske Marren samen met Balk Vooruit de plannen verder uitwerken. De focus ligt dan met name op de openbare ruimte. Balk Vooruit laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om maatschappelijke functies te bundelen.

Geef een antwoord