Vervolg onderzoek centrum Balk

Balk 02-02-2017

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk. Met name het gebied rondom het Haskeplein en het Treemterplein verdient daarbij onze aandacht. We willen verdere verpaupering en leegstand in dat gebied voorkomen.

In de visie van Plaatselijk Belang Balk Vooruit op het centrum van Balk staan drie uitgangspunten centraal:
•Winkels concentreren in de Van Swinderenstraat.
•Maatschappelijke functies rondom het Haskeplein.
•Verbetering van de openbare ruimte.

De komende tijd wil gemeente de Fryske Marren samen met Balk Vooruit de plannen verder uitwerken. De focus ligt dan met name op de openbare ruimte. Balk Vooruit laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de maatschappelijke functies te bundelen.

Vragen en antwoorden

We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Waarom moet de openbare ruimte aangepakt worden?

Door de aanleg van de Verbindingsweg (Bargebekweg) en de betere ontsluiting van Spaans Babcock wordt een groot deel van het zware verkeer uit het centrum geweerd. Het centrum kan zich hierdoor nog beter toeristisch ontwikkelen. Hiervoor is echter ook een impuls nodig voor het openbaar gebied. Zodat het aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Een aantrekkelijk centrumgebied zal de aantrekkelijkheid van Balk voor nieuwe ondernemers en gebruikers vergroten. Dit zal een grote positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Balk

Kunnen we straks nog parkeren op het Haskeplein?

De uiteindelijke plannen zijn nog niet gemaakt, maar zolang er geen vervangende parkeerruimte in de directe omgeving is, zal er op het Haskeplein geparkeerd kunnen worden.

Blijft het Treemterplein een parkeerterrein?

Voorlopig wel, er zal de komende tijd gekeken worden naar de toekomst van de Treemter. Afhankelijk van de toekomstplannen, die nog gemaakt moeten worden, zal de parkeercapaciteit in de directe omgeving gelijk blijven of misschien zelfs toenemen.

Wat gebeurt er met De Treemter?

Dat weten we nog niet. We weten dat De Treemter ruim 50 jaar oud en wat gedateerd is. Het verbruikt relatief veel energie en is toe aan groot onderhoud. Er moet binnenkort wel een belangrijke beslissing genomen worden over de toekomst van het gebouw. Ook zal De Treemter net als de andere dorpshuizen in de gemeente toe moeten werken naar een zelfstandige exploitatie.

Welke maatschappelijke functies worden er geconcentreerd?

Er komen gesprekken met de beheerders van de Treemter, het Haske , de speelotheek, de bibliotheek en de peuterspeelzaal om te bespreken hoe die de toekomst zien.

Wat gebeurt er met het gemeentehuis?

Dat weten we nog niet. Er is belangstelling om dit te kopen maar die gesprekken lopen nog.

Kan ik reageren op de plannen?

Als de plannen voor het openbaar gebied ter visie gaan kunt u reageren op de plannen. Vooraf zullen nog gesprekken plaatsvinden met de betrokkenen rond het Haskeplein, met Plaatselijk Belang en met de winkeliersvereniging WHI.

Meer informatie

Is uw vraag niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier, projectleider namens de gemeente.