Bestuursleden

Marja van Slageren

Marja van Slageren
Voorzitter

Anja de Boer
Secretaris

Jacob Mink
Penningmeester

Gea Smits
Algemeen bestuurslid

Andries Meinsma
Algemeen bestuurslid

Willem Hiemstra Algemeen Bestuurslid

Age van der Zee
Algemeen bestuurslid

 

 

Wat doen we?

We hebben regelmatig overleg met:

  • de dorpencoördinator van De Fryske Marren
  • betrokken ambtenaren en wethouders
  • winkeliers en ondernemers in Balk
  • één keer per jaar organiseren wij een ledenvergadering
  • we overleggen met andere plaatselijke belangen over gemeenschappelijke zaken
  • iedere  maand vergaderen wij in de Treemter over wat speelt in Balk

 

Wil je contact met ons?