Lid worden?

Alleen met de steun van leden kunnen wij de belangen van de inwoners van Balk op de korte en lange termijn behartigen. Je wordt lid door overmaking van € 5,00 op rekeningnummer NL70RABO 0305 2194 80  t.n.v. Plaatselijk belang Balk Vooruit.

Of vul het onderstaande formulier in:


    Straat + Huisnummer

    Postcode

    Woonplaats