Notulen en statuten

Ons kamer van koophandel nummer is 40002513

  • Notulen ledenvergadering november 2021 – ledenvergadering vervallen ivm Corona
  • Notulen ledenvergaderingĀ  november 2020 – ledenvergadering vervallen ivm Corona
  • Notulen ledenvergaderingĀ  november 2019
  • Notulen van eerder jaarvergaderingen kun je opvragen door een mail te sturen naar info@balkvooruit.nl

    Open hier deĀ statuten van Plaatselijk Belang Balk Vooruit