Deelname werkgroep jeugd Balk

Om de overlast van groepen jongeren in Balk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen, is sinds begin 2014 een werkgroep jeugd Balk actief. In deze werkgroep hebben zitting de gemeente, de wijkagent, het jongerenwerk en Balk Vooruit.
De volgende punten zijn afgesproken:

1. De wijkagent en het jongerenwerk besteden extra aandacht aan de overlastlocaties.
2. Jongeren worden door het jongerenwerk geactiveerd om mee te denken en activiteiten voor de jeugd te organiseren.
3. Op de website van Balk Vooruit is een meldpunt geopend waar signalen en klachten doorgegeven kunnen worden.
4. Samen met CSG Gaasterland organiseert het jongerenwerk ondersteunende activiteiten voor ouders.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met de werkgroep. U kunt mailen naar Balk Vooruit of naar Rob van der Holst, teamleider van het jongerenwerk, via het
e-mailadres: rob@jong.fm

Geef een antwoord