Einde inzicht onderzoek Balk

Op 15 februari 2016 was één van de laatste vergaderingen met betrekking tot het onderzoek Balk. Begin 2015 heeft Plaatselijk Belang Balk Vooruit het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van het centrum. Voor het uitvoeren van het onderzoek is contact gezocht met het kenniscentrum herbestemming.

In dit kenniscentrum werkt de stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (Stichting DBF) samen met het steunpunt monumentenzorg aan dergelijke vraagstukken. Ook gemeente de Fryske Marren en Provincie Frysân werken aan het onderzoek mee. Het onderzoek richt zich globaal op het gebied rond de Luts, de Dubbelstraat, het Haskeplein en het Treemterplein. Binnenkort zal het eindrapport gepresenteerd worden.

Geef een antwoord