Onderzoek aangeboden bij gemeente

Balk 22-02-2018

Het bestuur van Plaatselijk Belang Balk Vooruit heeft haar rapportage over de mogelijke scenario’s voor de toekomst van de voorzieningen in Balk aangeboden aan gemeente De Fryske Marren. De wethouders Janny Schouwerwou en Frans Veltman hebben het rapport in ontvangst genomen.

Aanleiding van het onderzoek is de (dreigende) leegstand in het centrum en de kwetsbare exploitatie van sommige voorzieningen. In de rapportage zijn een aantal oplossingsrichtingen verkend waarmee deze problemen het hoofd geboden kunnen worden.

Afgelopen december heeft een peiling onder de Balkster bevolking plaats gevonden. Omdat blijkt dat de meningen verdeeld zijn kan plaatselijk belang geen voorkeur uitspreken.

Met de overdracht van de rapportage en de uitkomst van de peiling draagt Plaatselijk Belang Balk Vooruit het over aan de gemeente. Daarbij is de vraag gesteld om de meest kansrijke scenario’s uit te werken zodat de gemeenteraad een keuze kan maken. Uiteraard heeft Plaatselijk Belang Balk Vooruit alle steun toegezegd voor het vervolgproces en aangegeven op de hoogte te willen blijven over de voortgang van het proces.