Inbreng in Project Friese Meren

Visie Luts: De Luts moet zijn karakter behouden en in goede staat van onderhoud gebracht worden. Zoeken naar alternatieve vaarroute om toerisme in Gaasterland te verbeteren, vanaf 2008 buiten dit project

Visie Sleattemar: Aanleg van eilandjes, vaargeul Balk-Sloten (2008), ecologische oevers, aanlegplaatsen kunnen toerisme en verblijf verbeteren (deel 2008).

Een van de speerpunten nu is de verruiming van de brugbediendingstijden in Balk.

Geef een antwoord