Ondergrond oudpapiercontainer Westein Balk

Na een lange periode van overleg is vrijdag 6 november 2015 de ondergrond bij de oudpapier-container in Balk vervangen. Dit na aanleiding van de vele klachten over de ondergrond.
Een aantal jaren geleden werd de zwarte ondergrond die er eerst lag vervangen door grauwacke met daaraan toegevoegd leem. Echter kwam het water niet goed weg en er ontstond een kleiachtige drek die overal aan bleef plakken. Plaatselijk Belang Balk Vooruit​ ontving veel klachten en besloot hierover in overleg te gaan met de De Fryske Marren​.
In eerste instantie kwam er geen oplossing. De grauwacke werd nog een keer omgeploegd in de hoop dat het water weg kon komen. Maar dat hielp niet. In september had Balk Vooruit een overleg met wethouder Durk Durksz en daar werd wederom de ondergrond bij de oudpapier-container aangekaart. Na het meerdere malen aanleveren van fotomateriaal met daarop de overlast, is afgelopen vrijdag de ondergrond toch vervangen.
Wander Wierda uit Oudemirdum heeft de klus in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De grauwacker werd afgegraven en vervangen door gebroken asfalt. Tevens is bij het aanbrengen van het gebroken asfalt gezorgd dat de ondergrond ‘bol’ is komen te liggen zodat het water makkelijker weg kan komen.
Aan de vele gebruikers van het terrein de te taak om het netjes houden.

Geef een antwoord