Onderzoek centrum Balk

Plaatselijk Belang Balk Vooruit heeft het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van het centrum. Hoewel Balk, voor een plaats van deze omvang, een breed aanbod aan voorzieningen en winkels heeft, geeft leegstand op prominente locaties aan dat alertheid is geboden. Is er de komende jaren voldoende vraag naar ruimte in het centrum van Balk en kan deze vraag een kwaliteitsimpuls aan het centrum geven? Wellicht moeten minder waardevolle gebouwen worden gesloopt en/of moeten functies worden verplaatst? Dat zijn de vragen waar het onderzoek antwoord op moet geven.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is contact opgenomen met het kenniscentrum herbestemming. In dit kenniscentrum werkt de stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (Stichting DBF) samen met het steunpunt monumentenzorg aan dergelijke vraagstukken. Ook gemeente en provincie werken aan het onderzoek mee. Het onderzoek richt zich globaal op het gebied rond de Luts, de Dubbelstraat, het Haskeplein en het Treemterplein.

In de komende periode wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Er zullen gesprekken worden gevoerd met inwoners van Balk, eigenaren van panden, gebruikers van panden, potentiële gebruikers en mogelijke investeerders. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit van het centrum in beeld gebracht. Naast een oordeel van deskundigen, zal ook de Balksters en de toerist worden gevraagd naar hun mening.

Na het opstellen van de analyse zal een visie en ontwikkelstrategie worden ontwikkeld die uiteindelijk moet leiden tot een stappenplan waarmee actief mee gewerkt kan worden.
http://www.omropfryslan.nl/nijs/nij-plan-foar-leefberens-sintrum-balk

Geef een antwoord