Op wijkschouw met de gemeente

Op 9 juni 2015 is plaatselijk belang Balk Vooruit op wijkschouw geweest met wijkbeheerders Henk Bolding en Ruurd Zijlstra van De Friese Meren. Tevens was dorpencoördinator Klaas Knobbe aanwezig en teamleider van de buitendienst Harmen de Roo.

De bedoeling van deze middag was om klein gemeentelijke onderhoud in kaart te brengen.
In de weken voor de wijkschouw had Balk Vooruit ongeveer een 30 meldingen ontvangen die betrekking hadden tot de wijkschouw. De meldingen waren over heel Balk verspreid.

Geef een antwoord