Op wijkschouw met gemeente de Fryske Marren

Maandag 30 mei 2016 is plaatselijk belang Balk Vooruit op wijkschouw geweest met wijkbeheerders Henk Bolding en Ruurd Zijlstra van de Fryske Marren. Tevens was dorpencoördinator Klaas Knobbe aanwezig.

De bedoeling van deze middag was om klein gemeentelijk onderhoud in kaart te brengen. In de weken voor de wijkschouw had Balk Vooruit ongeveer een 30 meldingen ontvangen die betrekking hadden tot de wijkschouw. De meldingen waren over heel Balk verspreid en varieerden van snoeiwerk, scheve stoeptegels, maar ook onderhoud speeltuin, verzoek voor aanleg zebrapad en overlast door reclame uitingen op de gemeentelijke stoep in winkelstraat. Alle meldingen zullen door de gemeente bekeken worden en waar mogelijk worden opgelost. In een later stadium zal dit teruggekoppeld worden aan Balk Vooruit.

Geef een antwoord