Opknappen surfstrand Balk

In mei 2015 is begonnen met een opknapbeurt voor het surfstrand van Balk.

Tijdens de jaarvergadering van Balk Vooruit in 2014 kwam de vraag uit het aanwezige publiek of het strand opgeknapt kon worden. Sindsdien heeft Balk Vooruit contact gehouden met gemeente De Friese Meren om dit in 2015 uit te laten voeren.

Het surfstrand was in de loop der jaren kleiner geworden vanwege onder andere de golfslag en inklinking. Het overtollige slib uit het eerste stuk van het water is op het strand gelegd.
Het gedroogde slib is afgevoerd. Vervolgens is het strand weer aangevuld met zand.

Geef een antwoord