Speeltuinen Balk

Veel overleg met de gemeente over vernieuwingen en de aanleg van een skatebaan. Speciale aandacht voor veiligheid en beperking overlast hondenpoep. Het Pannafield aan de Greide in Balk, een initiatief van de jeugdraad i.s.m. gemeente, met een geldelijke bijdrage van o.a. Balk Vooruit.

Geef een antwoord