Terugkoppeling geven op plannen vanuit Visiegroep

Dit was het eerste project in kader interactief bestuur. Als Balk Vooruit hebben we een visiegroep bijeen gebracht en met elkaar op interactieve wijze een visie waarin centrum en functies van Balk aansluiten bij de wensen van de gebruiker ontwikkeld. De Raad betrekt deze visie als zwaarwegend advies bij besluiten.

Op 08-02-2005 is de visie aangeboden aan de Raad. Wij geven als Balk Vooruit met deze en onze visie terugkoppeling op de plannen zoals die ontwikkeld worden rond de kern. Plannen voor woningbouw Havendiken, Groenwal, maar ook Waterstate en de inrichting langs de Luts. Ook geven we aan hoe vanuit deze visie de verkeersstromen in Balk beter kunnen.

Tip; vergelijk het huidige gebied rond de Luts maar eens met de bewerkte foto’s van de visie

Geef een antwoord