Wijkschouw 2017

Op 12 juni 2017 is plaatselijk belang Balk Vooruit op de jaarlijkse wijkschouw geweest met wijkbeheerders Henk Bolding en Ruurd Zijlstra van De Fryske Marren. Tevens was dorpencoördinator Klaas Knobbe aanwezig.

De bedoeling van deze middag was om klein gemeentelijke onderhoud in kaart te brengen.
In de weken voor de wijkschouw had Balk Vooruit ongeveer een 40 meldingen ontvangen die betrekking hadden tot de wijkschouw. De meldingen waren over heel Balk verspreid en varieerden van scheve stoeptegels, groen overlast, parkeeroverlast tot vermiste borden en wateroverlast op stoepen.

Geef een antwoord