Wijkschouw met gemeente

Woensdag 6 mei 2018 is plaatselijk belang Balk Vooruit op wijkschouw geweest met wijkbeheerder Henk Bolding en dorpencoördinatoren De Fryske Marren Klaas Knobbe.

De bedoeling van deze middag was om klein gemeentelijk onderhoud in kaart te brengen.

In de weken voor de wijkschouw had Balk Vooruit ongeveer een 40 meldingen ontvangen die betrekking hadden tot de wijkschouw. De meldingen waren over heel Balk verspreid en varieerden van snoeiwerk, scheve stoeptegels, maar ook scheve palen, smerige glasbakken en een aanvraag voor een oplossing in een wijk voor de containers die wekelijks aan de straat staan.

Alle meldingen zullen door de gemeente De Fryske Marren bekeken worden en waar mogelijk worden opgelost. In een later stadium zal dit teruggekoppeld worden aan Balk Vooruit.

Geef een antwoord